.

สพม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันที่ 22-23 ก.พ. 2566 สมพ.พะเยา ได้รับเกียรติจากท่านสุพจน์ แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ผศ.ดร.พูนชัย  ยาวิราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.ชร. และดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน บรรยายความรู้และสร้างความเข้าใจการบริหารงานงบประมาณและการนำกระบวนการ PLC สู่การบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแผนนโยบายการเงินและพัสดุเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ จำนวน 60 คน