.

รองผอ.สำนักนโยบายและแผน สพฐ. เยี่ยมดูสถานที่ตั้ง สพม.พะเยา แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยานำนายสุพจน์ แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เยี่ยมดูสถานที่ตั้ง สพม.พะเยา แห่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) อ.เมือง จ.พะเยา ที่ทาง สพม.พะเยา จะดำเนินการของบประมาณในการสร้าง สพม.พะเยา แห่งใหม่  พร้อมกันนี้คณะได้เยี่ยมพื้นที่ในการของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา