ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับมอบนโยบายการดำเนินงานจาก ผอ.สพม.พะเยา

                    เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุลผอ.สพม.พะเยา ประธานการประชุม พร้อมด้วย น.ส.กาญจนา ธรรมสอนผอ.กลุ่มอำนวยการ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร สพม.พะเยา ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับมอบนโยบายการดำเนินงานจาก ผอ.สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยมอ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา