การตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ ร.ท. ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายศราวุฒิ เกิดสวสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

แชตกับเรา