Coaching ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team พร้อมด้วย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้วผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และ นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team ณ ห้องประชุม รร.วัดพระเกิดคงคาราม สพป.เชียงราย เขต 4 อ.เทิง จ.เชียงราย

แชตกับเรา