กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 30 ปี
แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการพระพุทธลีลา

และพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์

                   เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้ร่วมกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 30 ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการพระพุทธลีลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2566 และพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระพุทธลีลา วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา