สพม.พะเยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

                    เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงษ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวญาณี เชื้อเมืองพาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา