รับมอบสำนวนคดี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตความรับผิดชอบของ สพม.พะเยา

                                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ ร.ท. ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย จ.ส.ท. สุพจน์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และ น.ส.วิไลพร อุตรศักดิ์ นิติกร ได้รับมอบสำนวนคดีต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จากนายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ นิติกรชำนาญพิเศษ และนายปริญญา รักพ่อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

แชตกับเรา