ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา