การประชุมการรายงานผลติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการการศึกษาขี้นพื้นฐาน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบให้ นางเกษรา สิริชูทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการ

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา จัดการประชุมการรายงานผลติดตาม

ประเมินผล การบริหารและการจัดการการศึกษาขี้นพื้นฐาน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา