สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2566
พร้อมประชุมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

              เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ได้ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2566 เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สพฐ. โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม จากนั้น เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อติดงานการทำงานของกลุ่มต่างๆ ในรอบเดือน มีนาคม 2566 และประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูล เพื่อเตรียมการประเมิน ITA Online ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา