การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
ในการดำเนินการจัดกิรกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก

                   เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยาได้มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

แชตกับเรา