การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ประธานกรรมการ ดร.กรุณา นนทรักส์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการ ได้ทำการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานนิเทศการศึกษา) โดย ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา