กลุ่ม DLIT ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานฯ

                  วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT) ให้กำกับ ติดตาม การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน รวมถึง การลงโปรแกรมต่าง ๆ ณ ห้องอำนวยการ สพม.พะเยา โดยมี นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ และ ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร เป็นผู้รับผิดชอบ

แชตกับเรา