ผอ.สพม.พะเยา ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

                เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายในเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยยึดหลักการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและนวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อที่จะส่งต่อคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา