ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์จาก ม.พะเยา

              เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นางศิริพร ถูกจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยว กับงานกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ จาก ม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา