นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ม.พะเยา
เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

                 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท. ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา พร้อมด้วย จ.ส.ท. สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดีและกลุ่มพัฒนาครูฯ นำนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายภักดี ศรีโพธิ์ ผอ.รร.แม่ใจวิทยาคม ณ รร.แม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา