ประชุมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน เพื่อรับพระราชทาน
ทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด

               เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท. ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด รุ่นที่ 15 ปี 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา