ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต์

                   เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุลผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละจุดตรวจในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา