ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต์

               เมื่อวันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละจุดตรวจในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา