ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

                     เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุลผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการครู ในการยื่นคำร้องขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา