ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา

                  เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
นางสาวกฤษณา จินะวงค์ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (อกศจ.ด้านพัฒนาการศึกษา) โดยมี ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา