ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์

วันที่ 20 เมษายน 2566 ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
และ นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ

แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์ จาก ม.พะเยา

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา