ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร และ สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้นางเกษรา สิริชูทรัพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนนายจิรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวอำไพ พันติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา