เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 9.00 น ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

และนายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม

การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

ณ สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา