คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ

คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยง ณ พื้นที่ฮิมน้ำญวน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา