เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีสมโภชหอคำพญางำเมือง

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ น.ส.กาญจนา ธรรมสอน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีสมโภชหอคำพญางำเมือง

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม