ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่ 20 เขต

วันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายกันต์ปภพ ทองเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

พร้อมด้วย นางดรุณี การะเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่ 20 เขต

ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา