โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายธีรชัย เสมานุสรณ์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จัดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา