ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยา

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

และที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยมีนายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายภูวริทร์ พุทธรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวอำไพ พันติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ อาคารวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตรวจพบความเสียหายเบื้องต้น

มีฝ้าเพดานถล่มหลายจุด และเห็นเหตุให้คอมพิวเตอร์เสียหาย

แชตกับเรา