ร่วมประชุมเขิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุลผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเขิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรม พีซีแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร

แชตกับเรา