วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการออกแบบเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมเดอะล๊อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

แชตกับเรา