เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท

วันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท

ให้มีความทันสมัย เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามหลักวิชาการ

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แชตกับเรา