ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการบาดเจ็บเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ณ. ห้องประชุมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ อ.เมือง จ.ลำพูน

แชตกับเรา