กิจกรรม NEW GEN ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza Phayao

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม NEW GEN

เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza Phayao อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา