นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวให้กับครูอาวุโส เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

แชตกับเรา