โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นำโดย นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกับนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ กิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

แชตกับเรา