ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายอรรณนพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายรัฐกานท์ จางคพิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีต้อนรับ นางสุวรรณา มณีมัย ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจากโรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา มารับตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงรียนดงเจนวิทยาคม ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

แชตกับเรา