วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการประเมิน การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมด้วยเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทั้งในเขตอำเภอภูกามยาวและจังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพม.พะเยา และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการ ตลอดจนการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเครือข่ายและผลงาน ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

แชตกับเรา