วันพุธที่ 6 กรกฎคม 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

แชตกับเรา