วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ และตัวแทนคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าปลูกต้นไม้(ต้นทองอุไร) ณ เกาะกลางน้ำรูปหัวใจหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ที่จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยาและอำเภอแม่ใจ