วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนในเขต สพม.พะเยา เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ “Active Learning” สู่สมรรถนะผู้เรียน ผู้ให้ความรู้ โดย ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ สพม.พะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา