วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน “โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ” ระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะยา โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษในสหวิทยาเขตภูกามยาว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย นายเลิศ จันธิมา ผอ.รร.จุนวิทยาคม นายเฉลียว วรรณทอง ผอ.รร.เชียงม่วนวิทยาคม นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผอ.รร.ปงรัชดาภิเษก และ นายเฉลิมพล มาปิ๊ก รอง ผอ.รร.ปงพัฒนาวิทยาคม เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

แชตกับเรา