วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2563 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีและมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

แชตกับเรา