วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้คณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และมหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยการประกวดและการแข่งขันทางวิชาการเน้นในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ การแข่งขันจรวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การประกวดหนังสั้น เป็นต้น รวมไปถึงการจัดนิทรรศการความสำเร็จในการเรียนการสอนด้าน ICT ของ18 โรงเรียนในสังกัดสพม.พะเยาอีกด้วย

แชตกับเรา