วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ใจ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา