วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม