วันอังคาร ที่15 พฤศจิกายน 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์ คณะครู และนักเรียน ในเขตอำเภอแม่ใจ การสอบธรรมศึกษา แผนกธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา2565 และ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมเข้าสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา