วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ใจ จังวัดพะเยา มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ซึ่งเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถงดเหล้าและสิ่งเสพติดทุกชนิดได้ครบพรรษา ณ หอประชุม 50ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม