การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ ที่21 พฤศจิกายน 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารโรงเรียน ตามนโยบาย สพฐ. ครั้งที่1 / 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา